PORTFOLIO

Projekt strony internetowej na zlecenie firmy Lakk

Projekt loga i piktogramów na zlecenie firmy Lakk

Projekt loga i piktogramów na zlecenie firmy Lakk

Projekt ilustracji na zlecenie Lakk

Projekt ilustracji na zlecenie Lodz Style

Projekt ilustracji na zlecenie Lodz Style

Dodatek kulturalny do gazety codziennej Words - wersja papierowa (praca magisterska ASP Łódź).

Prezentacja wideo będąca częścią pracy magisterskiej (ASP Łódź), która dotyczyła dodatku kulturalnego do gazety codziennej Words.

Projekt katalogu dla firmy ET Promo (stworzone w Lakk Studio)

Seria opakowań na filmy DVD.

Seria opakowań na filmy DVD.

Projekt plakatu do spektaklu.

Projekt plakatu do spektaklu.

"Myśli o Łodzi"

Animacja poklatkowa zrealizowana na konkurs Zaanimuj Łódzkie.

Projekt katalogu dla Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego - MOST.

Projekt katalogu dla Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego - MOST.

Strawberry time-lapse.

Projekt loga i wizytówki na konkurs - MOST.

Projekt loga i wizytówki na konkurs - MOST.

Ulotka reklamowa dla firmy FEP - MOST.

Ulotka reklamowa dla firmy FEP - MOST.

Kampania reklamowa firmy Krakus - Wielkanoc 2012 - MOST.

Kampania reklamowa firmy Krakus - Wielkanoc 2012 - MOST.

Search
Navigate
Archive

Text, photographs, quotes, links, conversations, audio and visual material preserved for future reference.

Likes

A handpicked medley of inspirations, musings, obsessions and things of general interest.